GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Biges Garantisi Garanti hizmetleri ürünlerin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanılması halinde geçerli olup aşağıdaki durumların tespiti halinde ürün garanti dışı ücreti karşılığında tamir edilir.
 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
 2. Hatalı elektrik ve kablo tesisatı kullanılması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlar
 3. Ürünü teslim aldıktan sonra, dış etkenler nedeniyle (vurma, çarpma, vs.) meydana gelebilecek hasarlar
 4. Garantili onarım için Bosch yetkili servise başvurulmadan başka servisler tarafından onarım veya tadile kalkışıldığı durumlar

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Biges garantisi altındadır.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 4. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis noktasına, servis noktasının olmaması durumunda, ithalatçısına bildirim tarihinden itibaren başlar.
 5. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin, tamiri yapılacaktır.
 6. Malın:
  1. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması
  2. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
  3. Merkez servisin raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi
  durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için sanayi Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

ÖNEMLİ NOT


Bosch ibareli ürünler ile ilgili olarak garanti belgesi düzenleme zorunluluğu ve ilgili belgeden kaynaklanan tüm yükümlülükler Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun 13 ve 15. maddeleri uyarınca ürünün üreticisi veya ithalatçısı için öngörülmüştür. Bosch ürünlerinin orijinal markalı ve yasal yollarla ithal edilmiş olduğunu kontrol ediniz. Alışverişlerinizde mutlaka garanti belgesi ve/veya fatura talep ediniz.